WOLFRUN CLUB T7

WOLFRUN CLUB T7

01/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Hưng TQ Hưng TQ


WOLFRUN CHALLENGE

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG
“KHOẺ VỀ THỂ CHẤT - ĐẸP VỀ TINH THẦN”

Ngoài việc chạy offline sáng thứ 7, bổ sung thêm sinh hoạt online của THÁNG -> tạo động và áp lực hoạt động thể dục/thể thao hằng ngày tăng cường sức khoẻ.
Thời gian: Trong 01 tháng
Bắt đầu: từ 01/07/2021 – 31/07/2021
Ban chủ nhiệm WRC xin thông báo thử thách cho các Wolfrunners như sau:
Chia làm 3 hạng đăng ký:
* 50Km/tháng - Đóng 100% quỹ sinh hoạt
* 70Km/tháng - Giảm 25% quỹ sinh hoạt - Không đạt phạt 100K
* 100Km/tháng - Giảm 50% quỹ sinh hoạt - Không đạt phạt 200K
* 200Km/tháng - Giảm 100% quỹ sinh hoạt - Không đạt phạt 400K
Quy định:
* Chỉ dành riêng cho Wolfrunner tham gia
* Hoàn thành tối thiểu số km hạng đăng ký trong tháng 5
* Không giới hạn số lần chạy, quãng đường/cự ly chạy
* Avg Pace quy định: Từ 04:00 đến 11:00

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 11:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

10/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
70 KM
100 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

22 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở