WOLFRUN CLUB T4

Thời hạn đăng ký:

WOLFRUN CLUB T4

05/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Hưng TQ Hưng TQ


WOLFRUN CHALLENGE

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG
“KHOẺ VỀ THỂ CHẤT - ĐẸP VỀ TINH THẦN”

Ngoài việc chạy offline sáng thứ 7, bổ sung thêm sinh hoạt online của THÁNG -> tạo động và áp lực hoạt động thể dục/thể thao hằng ngày tăng cường sức khoẻ.
Thời gian: Trong 01 tháng
Bắt đầu: từ 01/04/2021 – 30/4/2021
Ban chủ nhiệm WRC xin thông báo thử thách cho các Wolfrunners như sau:
Chia làm 3 hạng đăng ký:
* 50Km/tháng - Đóng 100% quỹ sinh hoạt 
* 70Km/tháng - Giảm 25% quỹ sinh hoạt
* 100Km/tháng - Giảm 50% quỹ sinh hoạt
Quy định:
* Chỉ dành riêng cho Wolfrunner tham gia
* Hoàn thành tối thiểu số km hạng đăng ký trong tháng 4
* Không giới hạn số lần chạy, quãng đường/cự ly chạy
* Avg Pace quy định: Từ 05:00 đến 08:59
Tiêu chí hợp lệ:
* Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
* Avg pace(min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 08:59(min/km)
Tiêu chí hoàn thành:
Tổng tích lũy các lần thực hiện hợp lệ phải đạt hạng cự ly đã đăng ký
Tiêu chí vinh danh:
* Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
* Avg Pace thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 08:59 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

20/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
70KM
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

33 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở