Weekly run

Weekly run

13/05/2024 (00:00) - 19/05/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Kường Trần Kường Trần


Thử thách hàng tuần

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 09:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 3 (km)
  • Quãng đường tối đa: 15 (km)
  • Thời gian di chuyển tối thiểu: 15 (phút)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

15/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nam 10km/tuần

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở