Vượt qua giới hạn bản thân

Vượt qua giới hạn bản thân

01/11/2019 (00:00) - 30/11/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Ngọc Trần Ngọc


Mỗi cá nhân đăng ký chạy :

- Nữ thấp nhất 70Km

- Nam thấp nhất 120km

mỗi km thiếu 50K số tiền không quá 500K cho thử thách này

chạy mỗi lần phải trên 2km, và chạy tất cả thời gian trong ngày


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS

Thời hạn đăng ký

07/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70KM
140KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia