VTX run now January

VTX run now January

05/01/2021 (00:00) - 31/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Hai Tran Hai Tran


những bước chân vì bản thân, vì gia đình, vì đồng đội, vì những người xung quanh


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 0
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

15/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

21 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở