VTX run now

Thời hạn đăng ký:

VTX run now

15/10/2020 (00:00) - 31/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Hai Tran Hai Tran


Chạy để khỏe, khỏe để xây dựng Tổ quốc


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 5
Tổng số team: 6
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

30/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21KM
30 KM
50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

68 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở