VTU RTC Open - Tháng 03

VTU RTC Open - Tháng 03

22/02/2021 (00:00) - 31/03/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Chung Thanh Cao Chung Thanh Cao


Thời gian diễn ra thử thách:

Thử thách diễn ra từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 31/03/2021, hạn cuối để đăng ký là hết ngày 28/02/2021.

Quy định chung:

1. Giới hạn 1 lần chạy ít nhất 1 km.

2. Giới hạn Pace: từ 4:00 -> 14:00 nhanh hơn 4 phút/Km hoặc chậm hơn 14 phút/Km đều không được ghi nhận.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

28/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70KM

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở