VTP BPC Long Run Weekend Lần 2

VTP BPC Long Run Weekend Lần 2

14/05/2022 (00:00) - 15/05/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Phong Phú Nguyễn Phong Phú


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH
- Đơn vị tính: Quãng đường (km)
- Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)
TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ
- Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
- Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 12:00 (phút/km)
- Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 12:00 (phút/km)
- Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
TIÊU CHÍ SẮP XẾP
Số km thực hiện nhiều nhất
Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 12:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 10 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

14/05/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21KM ()
30 KM ()
40 KM ()
50 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

81 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở