VTKT thử thách tháng 6

Hạn đăng ký và thi đấu:

VTKT thử thách tháng 6

01/06/2023 (00:00) - 30/06/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Đình Đắc Nguyễn Đình Đắc


Chào mừng anh em đã đến với thử thách tháng 6 năm 2023

  • Hoạt động được xem là hợp lệ là hoạt động chạy/đi bộ với quãng đường tối thiểu 1 km trong khoảng từ 4 phút 50 giây - 10 phút và được đồng bộ lên hệ thống 84Race trong thời gian diễn ra sự kiện.
  • Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 06 đến 30 tháng 06 năm 2023 thử thách kết thúc, người tham gia cần đạt đủ quãng đường theo đăng ký để được hệ thống ghi nhận đac hoàn thành sự kiện. Tổ chức sẽ xếp hạng thành tích của người tham gia dựa trên tiêu chí Tổng số KM đạt được cao nhất.

Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava. Kết quả Strava cần để ở chế độ công khai.

- Những người đăng ký mà ko chạy phạt 200k, những người đăng ký mà ko hoàn thành phạt 100k

Mỗi thành viên tham gia đóng 100k phí tham gia cho thủ quỹ Đạt bễu

Cuối tháng tổng hợp lấy tiền đi uống bia

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

10/06/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
40 km
50 km
90 km
120 km

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở