VTK-Ho Mathew group1

Hạn đăng ký thi đấu:

VTK-Ho Mathew group1

16/05/2024 (00:00) - 31/07/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Minh Quan - 368 Minh Quan - 368


Giải chạy mini - VUI_TRẺ_KHỎE

Trao giải theo tháng - Nhất_Nhì_Ba (400_300_200k)

Pace TB: 5 - 10 (phút/km)

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 10:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

15/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Cơ bản

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở