VSIP RACE WALKING

VSIP RACE WALKING

01/07/2022 (00:00) - 31/07/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Tich Vu Tich Vu


1. Detailed Program for Race-Walking

-       Participants: VSIP JSC staff

-       Duration: whole year (estimated from 1 July to 31 Dec 2022 and forwards)

-       Venue: Bac Ninh, Hai Duong, and Hai Phong

-       Racing app: 84Race & Strava

2.1. Financial support

The Race-Walking Program would be more meaningful with the aim of raising money for Charity. Thus, our staff can both improve their health and contribute their effort to our Company C&R Charity Fund.

In detail, from the 3rd km of walking, every 1km staff can earn VND 1,000 to contribute for Charity Fund. 

A lot of interesting prizes as follows:

1. Quarterly Prizes    4 quarters    4,000,000    16,000,000

  1st prize         1 prize x 2 sites      1,000,000     2,000,000

  2nd prize        1 prize x 2 sites     500,000       1,000,000

  3rd prize         1 prize x 2 sites     300,000       600,000

  Diligence Award     1 prize x 2 sites     200,000       400,000

2. Yearly prize                          14,000,000

  1st prize         1 prize x 2 sites        3,000,000     6,000,000

  2nd prize        1 prize x 2 sites        2,00,000       2,000,000

  3rd prize         1 prize x 2 sites        1,000,000        2,000,000

  Diligence Award     1 prize x 2 sites        1,000,000        2,000,000

*Noted: VSIP HD will join together VSIP BN's program

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Thời gian thực hiện (h)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 20 (phút)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 18 đến 30 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 10 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 30 (phút)

Tiêu chí sắp xếp

 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

30/06/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

1000 km

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở