VSIP Hai Phòng Race Walking and Cycling Program

Hạn đăng ký và thi đấu:

VSIP Hai Phòng Race Walking and Cycling Program

05/10/2022 (00:00) - 31/12/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Tich Vu Tich Vu


1. Race Walking & Cycling Program

-       Participants: VSIP JSC staff

-       Duration: from 1 July to 31 Dec 2022

-       Racing app: 84Race & Strava

2.1. Purposes

The Race Walking & Cycling Program would bring benefits to 1) personal health improvement and 2) social community growth by fundraising for Charity.

In detail, from the 3rd km of daily walking, every 1km staff can earn VND 1,000 to contribute for Charity Fund. (Conversion rate: 1km walking = 5km cycling)

Besides, there are many interesting prizes as follows:

1. Quarterly Prizes    

  1st prize:         1,000,000     

  2nd prize:          500,000      

  3rd prize:           300,000       

  Diligence prize:  200,000       

2. Yearly prize       

  1st prize:             3,000,000     

  2nd prize:            2,00,000       

  3rd prize               1,000,000

  Diligence prize:   1,000,000

 

BUILD YOUR HABITS – CHANGE YOUR LIFE!!!

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Thời gian thực hiện (h)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 06:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 20 (phút)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 35 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 5 (km)
 • Thời gian di chuyển tối thiểu: 30 (phút)

Tiêu chí sắp xếp

 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

30/12/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

3000 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở