Mở
VSC Running – Year End Challenge

VSC Running – Year End Challenge

19/12/2019 (00:00) - 17/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Bao Duong Bao Duong


Đây là thử thách nội bộ của Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn nhằm khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngoài việc tạo thói quen tốt, tập thể Viễn Sơn có thể rèn luyện thêm tính kỷ luật, đồng lòng cùng nhau chinh phục những thách thức. 

Kết quả hợp lệ: là các hoạt động thoả mãn đồng thời các điều kiện:
1 Các loại hoạt động chạy bộ (run) và đi bộ (walk) ngoài trời
2. Pace trung bình hợp lệ của hoạt động không nhanh hơn 3 phút/1km và không chậm hơn 15 phút/km (3<pace<15)
3. Mỗi VĐV chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất trong quá trình diễn ra thử thách
4. Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ tracklog khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải ở chế độ Public trong suốt thời gian diễn ra thử thách.

(*) Đây là thử thách nội bộ chỉ dành riêng cho CBNV Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn.  


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

30/12/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

196 người đã tham gia

charts5