Mở
VSC Run Charity DMP Team

VSC Run Charity DMP Team

23/12/2019 (00:00) - 17/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tue Nguyen Minh Tue Nguyen Minh


Total 2000km for Charity


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

28/12/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia