VSC - THỬ THÁCH THÁNG 4 NĂM 2021

Thời hạn đăng ký:

VSC - THỬ THÁCH THÁNG 4 NĂM 2021

01/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (19:00)

Được tạo bởi: Mai Đại Phương Mai Đại Phương


thử thách tháng 4 năm 2021 của Vinh Swimming Club


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Km quy đổi

Môn thực hiện: Chạy, Bơi

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 04:00 - 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Bài bơi có tốc độ trung bình (avg pace) từ 1.8 - 4.0 (min/100m)
  • Bài bơi có quãng đường tối thiểu 500 (met)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

15/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM
200 KM
300 KM
400 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở