VPS HAPPY RACE

VPS HAPPY RACE

15/11/2023 (00:00) - 10/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Thành Thái Thành Thái


VPS HAPPY RACE 2023

Mục tiêu

Nâng cao sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của người lao động.

Gắn kết nhân sự trong Công ty; hình thành cộng đồng, câu lạc bộ, nhóm nhân sự có thể tiếp tục kết nối sau giờ làm việc.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua trải nghiệm của bản thân khi tham gia sự kiện chạy trực tuyến.
Thời gian đăng ký
Từ ngày 13/11 đến 30/11/2023.
Thời gian chạy

Từ 00h00 ngày 15/11/2023 đến 23h59 ngày 10/12/2023.

Để tổng hợp kết quả chạy, vận động viên phải nộp kết quả cho Ban tổ chức (bằng cách đồng bộ với ứng dụng/ web của 84Race) trong thời gian diễn ra sự kiện. Sau thời hạn này, Ban tổ chức không tiếp nhận, giải quyết yêu cầu xem xét bổ sung kết quả chạy.
Địa điểm chạy 
Vận động viên có thể chạy ở bất kỳ địa điểm nào, miễn là hoạt động chạy hợp lệ.
Hoạt động chạy hợp lệ

Là hoạt động chạy ngoài trời (nghĩa là, không phải hoạt động chạy trên máy và hoạt động đó được đo bằng GPS) thỏa mãn:

- Pace (thời gian hoàn thành 1km) trung bình: 4:00 đến 20:00p/km.

- Split pace (thời gian hoàn thành mỗi km trong một hoạt động chạy): 4:00 đến 20:00p/km.

- Tốc độ tối đa: 4:00p/km

- Quãng đường: từ 01km trở lên.

- Hoạt động chạy không gian lận.

Các hoạt động chạy trail, trekking thỏa mãn điều kiện trên vẫn được coi là hoạt động chạy hợp lệ.
Team

Giải gồm có 53 Team.

Dựa trên danh sách vận động được được Ban tổ chức cung cấp, Teamleader sẽ lựa chọn vận động viên tham gia và thông báo với Ban tổ chức chậm nhất ngày 17/11/2023. Teamleader có quyền cập nhật danh sách vận động viên tới hết thời hạn đăng ký (nhưng chỉ trong phạm vi danh sách vận động viên mà Ban tổ chức cung cấp).

Xin lưu ý, những vận động viên đã tham gia Team sau thời điểm bắt đầu chạy sẽ không được thay đổi.

Thể lệ

Trong thời gian diễn ra sự kiện, vận động viên chạy bộ và ghi nhận tracklog qua ứng dụng Strava, đồng bộ tracklog với ứng dụng/ website 84race (như hướng dẫn đăng ký Giải chạy và Hướng dẫn chạy trên Strava [đường link]).

Kết quả hoạt động chạy chỉ được ghi nhận nếu hoạt động chạy hợp lệ. Lưu ý rằng, kết quả chạy chỉ được tính nếu kết quả đó được đồng bộ sang 84Race sau thời điểm đăng ký tham gia thành công và trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trường hợp kết quả chạy của vận động viên có dấu hiệu gian lận, Ban tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra. Quyết định xử lý của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng, các bên phải tuân thủ và không có quyền khiếu nại, khiếu kiện.

Đối với các hoạt động sử dụng chức năng "Add Others" trên Strava (hay còn gọi là Group Activites – Thêm bạn cùng chơi, Hoạt động nhóm), hoạt động của người được "Tag" sẽ được tính là không hợp lệ, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất hoạt động của vận động viên chính.

Gian lận được hiểu là hành vi của vận động viên:

+ Lợi dụng, lạm dụng kẽ hở của thể lệ chương trình hoặc phần mềm để hoạt động chạy được coi là hợp lệ.

+ Không tự mình thực hiện toàn bộ hoạt động chạy bộ nhưng vẫn báo cáo kết quả hoạt động chạy bộ hợp lệ.

+ Vận động viên ghi thủ công tracklog.

Giải thưởng

Hệ thống giải thưởng:

Top 06 cá nhân nam xuất sắc nhất;

Top 06 cá nhân nữ xuất sắc nhất;

Top 06 Team xuất sắc nhất.

02 Giải may mắn (cơ hội dành cho Team đạt Milestone)

Giải thưởng:

Hệ thống giải thưởng như sau:

 

CÁ NHÂN

TEAM

Nam

Nữ

Giải nhất

03 triệu

03 triệu

1 giải trị giá 15 triệu

Giải nhì

x

x

1 giải trị giá 10 triệu

Giải ba

x

x

1 giải trị giá 7 triệu

Giải khuyến khích

5 giải, mỗi giải 2 triệu

5 giải, mỗi giải 2 triệu

1 giải trị giá 5 triệu

Giải may mắn

x

x

2 giải, mỗi giải 3 triệu

Giá trị

13 triệu

13 triệu

43 triệu

Tổng cộng:

69 triệu

z

Trao thưởng

Điều kiện trao thưởng cho giải cá nhân:

- Tổng quãng đường chạy hợp lệ hoàn thành tối thiểu: 50 km (năm mươi kilomet)

- Giải được trao cho những cá nhân có quãng đường chạy hợp lệ hoàn thành dài nhất (lấy từ trên xuống dưới cho tới khi hết giải). Nếu có nhiều cá nhân hoàn thành cùng quãng đường trong thời gian diễn ra sự kiện hơn số lượng giải thưởng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn cá nhân có Thời gian hoàn thành ngắn hơn. Nếu số lượng cá nhân đáp ứng vẫn nhiều hơn số lượng giải, cá nhân đủ điều kiện trao giải là cá nhân có quãng đường chạy của một hoạt động chạy dài hơn.

Điều kiện trao thưởng cho giải Team:

- Tổng quãng đường chạy hợp lệ tối thiểu cần hoàn thành trong thời gian diễn ra sự kiện (“Milestone”): 1000km (một nghìn kilomet)

- Mỗi cá nhân trong Team phải hoàn thành tối thiểu 25km trong thời gian diễn ra sự kiện.

Căn cứ hệ thống giải thưởng, Ban tổ chức lựa chọn các team đạt giải dựa trên yếu tố quãng đường chạy trung bình lớn nhất (tức là, lấy tổng quãng đường chạy chia cho số lượng các thành viên trong Team). Số lượng thành viên Team sẽ được xác định tại thời điểm kết thúc sự kiện, dựa trên danh sách mà đối tác 84Race báo cáo và không phụ thuộc vào việc thành viên đó đã đồng bộ hoạt động chạy hay chưa.

- Nếu có nhiều Team hoàn thành cùng quãng đường trung bình trong thời gian diễn ra sự kiện hơn số lượng giải thưởng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn Team có Thời gian hoàn thành ngắn hơn. Nếu số lượng Team đáp ứng vẫn nhiều hơn số lượng giải, Team đủ điều kiện trao giải là Team có 03 thành viên (xếp hạng cuối trong Team đó) hoàn thành tổng quãng đường dài hơn.

- Ban tổ chức sẽ kiểm tra kết quả chạy của từng thành viên trong Team đủ điều kiện đạt giải. Nếu có cơ sở đánh giá hoạt động chạy gian lận, hoạt động đó sẽ bị loại khỏi tổng hợp kết quả của Team.

Điều kiện trao thưởng Giải may mắn:

- Team đạt Milestone nhưng không đạt 1 trong 4 hạng mục giải Team sẽ có một cơ hội trúng Giải may mắn.

- Ban tổ chức tạo phiếu bốc thăm tương ứng với các Team đủ điều kiện. Mỗi lá thăm tượng trưng cho 01 Team đủ điều kiện.

Tại Sự kiện tiệc cuối năm của VPS, đại diện ban lãnh đạo Công ty sẽ bốc thăm 02 lá thăm và Giải may mắn sẽ được trao cho Team theo lá thăm được bốc đó.

Phương thức trao thưởng

Gify. Tùy thuộc tình hình thực tế, Ban tổ chức quyết định phương thức trao thưởng khác nhưng phải đảm bảo quyền lợi cho vận động viên và Team đạt giải.

Đối với Team đạt giải, Ban tổ chức sẽ trao thưởng qua Teamleader (không phân bổ Giải thưởng cho từng vận động viên trong Team). Team leader chịu trách nhiệm về giải thưởng với các vận động viên trong Team.

Thời gian chi thưởng

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện VPS Year End Party 2023.

Quyền hạn, trách nhiệm của Ban tổ chức

- Quyết định triển khai Giải chạy; Sửa đổi, bổ sung Thể lệ Giải chạy và thông báo tới vận động viên;

- Phối hợp và yêu cầu các phòng, ban VPS hỗ trợ để tổ chức Giải chạy;

- Giải quyết phản ánh, khiếu nại của vận động viên;

- Kiểm tra tư cách tham gia của vận động viên; quyết định loại vận động viên, Team khỏi Giải chạy nếu vận động viên, Team vi phạm Thể lệ Giải chạy;

Kiểm tra, đánh giá, yêu cầu vận động viên giải trình về kết quả chạy; loại trừ hoạt động chạy không hợp lệ;

Thay mặt VPS và Công đoàn VPS trao thưởng cho vận động viên và Team.

Quyền hạn, trách nhiệm của Team leader

- Kiểm tra tư cách vận động viên tham gia Team, đảm bảo đúng nhân sự trong danh sách được Ban tổ chức thông báo.

- Khuyến khích, tạo động lực cho thành viên trong Team tham gia Sự kiện.

- Thông báo cho Ban tổ chức nếu phát hiện vận động viên trong Team vi phạm Thể lệ Giải chạy.

Nhận và chịu trách nhiệm trước Team trong việc phân bổ giải thưởng của sự kiện.

Quyền hạn, trách nhiệm của vận động viên

Tham gia Giải chạy và tôn trọng hướng dẫn, quyết định của Ban tổ chức trong quá trình tham gia giải chạy.

Thông tin liên hệ

Đại diện Ban tổ chức hỗ trợ, giải quyết phản ánh, thắc mắc của vận động viên:

- Vũ Yến Dung, SDT: 0981.005.231

- Nguyễn Thành Thái, SDT: 0912.399.790

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 20:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 52
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

30/11/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1671 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở