VPI vượt qua chính mình

VPI vượt qua chính mình

16/03/2020 (00:00) - 25/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Quyet Doan Quyet Doan


Cùng vượt qua chính mình, nâng cao sức khỏe với 10 ngày chạy liên tục trong tháng 3/2020.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 1
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

16/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5