Vòng đua Tháng 4

Vòng đua Tháng 4

07/04/2021 (00:00) - 27/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Hiếu Nguyễn Hiếu


Muốn làm gì làm, hoàn thành là được


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

10/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (60KM) ()
80KM ()
100 KM ()
120 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

30 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở