VNT - Challenge Tháng 5-6-2024

Hạn đăng ký thi đấu:

VNT - Challenge Tháng 5-6-2024

25/05/2024 (00:00) - 30/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Mr Lee Mr Lee


Thử thách Chạy bộ nhóm công ty Việt Nội Thất

Mục tiêu: Thúc đẩy sự gắn kết, sức khỏe và tinh thần đoàn kết trong công ty, đồng thời khuyến khích các nhân viên tham gia hoạt động thể dục và tạo nên môi trường làm việc tích cực.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 09:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

29/06/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km
85 km
120 km
150 km
250 km

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở