VNPT Sơn La - Thử thách chạy bộ tết canh tý 2020

VNPT Sơn La - Thử thách chạy bộ tết canh tý 2020

24/01/2020 (00:00) - 29/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng


GIẢI CHẠY DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN CỦA VNPT SƠN LA

 Thử thách từ 24/01-29/01 dành cho CBCNV của VNPT Sơn La như sau:

 • Chạy tối thiểu 36KM (tương đương mỗi ngày 6km)
 • Chạy tối thiểu 50KM (tương đương mỗi ngày 8.33km)

Cơ cấu giải thưởng như sau:

 • Chạy 36KM được thưởng 200K vào ví VNPT Pay
 • Chạy 50KM được thưởng 300K vào ví VNPT Pay 

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
 • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

28/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

36 km
50 km

Phần thưởng khi hoàn thành

8 người đã tham gia