VNPT DLC

VNPT DLC

18/10/2020 (04:00) - 18/10/2020 (11:00)

Được tạo bởi: Thế Nguyễn Quang Thế Nguyễn Quang


Nhằm chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. VNPT Địa bàn DLC tổ chức giải chạy nội bộ dành cho CNCNV VNPT DLC tham gia. Cự ly 5km-10km-21km-42km, có thể chạy một mình hoặc chạy theo nhóm, ghi nhận bởi Strava.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

17/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21.1 KM
42.2 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở