VNPT Cao Bằng thử thách cuối tuần 3 năm 2021

VNPT Cao Bằng thử thách cuối tuần 3 năm 2021

16/01/2021 (00:00) - 17/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Khoa Nguyen Khoa Nguyen


Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km) Bài chạy có quãng đường tối thiểu 10.0 (km) Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS 


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 09:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 10.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

15/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21.1 KM
30 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở