VNPT Cao Bằng chia tay năm cũ - đón chào năm mới 2021

VNPT Cao Bằng chia tay năm cũ - đón chào năm mới 2021

06/02/2021 (00:00) - 08/02/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Khoa Nguyen Khoa Nguyen


Thử thách có tặng sao (*) nên các Runners chú ý về thời gian thử thách!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Bài chạy có nhịp chân trung bình (avg cadence) từ 100 - 200 (bước/phút)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

06/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM
21.1 KM
30 KM
40 KM
42KM

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở