VMU Go-Ahead

Hạn đăng ký thi đấu:

VMU Go-Ahead

16/05/2024 (05:00) - 31/05/2024 (17:00)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Lê Mạnh Cường Nguyễn Lê Mạnh Cường


Thử thách chạy bộ

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
Số đội: 2
Số đội: 4
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

30/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42.5 km

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở