VKL - Chống Lười

VKL - Chống Lười

05/04/2021 (00:00) - 02/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Chung Lê Chung Lê


Mỗi thành viên đăng ký cự ly hoàn thành của mình/ tuần

Hoàn thành số km mình đăng ký

Không hoàn thành thì nộp quỹ 50k/tuần

5 người có số km thấp nhất mỗi cự ly sau 4 tuần sẽ được ưu ái góp quỹ 50k

Tính cả chạy máy + chạy ngoài trời


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

07/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

120 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

173 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở