VINUNI UNITED AND RISING - VIN29

VINUNI UNITED AND RISING - VIN29

02/06/2022 (00:00) - 20/07/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyen Hong Trang Nguyen Hong Trang


"UNITED AND RISING RACE" WELCOME VIN29

Time

The running contest time: From 01/06/2022 to 20/07/2022

 

Location

Athletes are allowed to run anywhere, at anytime (except for working hours). The results will be recorded on Strava app and link to 84Race app.

Notice: The average pace should be around 4 - 13 min/km. The athletes have to run at least 10 turns to complete the total distance of 150km, no less than 03km for each turn.

 

Instruction

Connect 84Race app and Strava app to record the results. Athletes can also connect smart watch to those apps to record the results.

Athletes can choose to join any district from District 1 to District 8.

 

Awards

The first 14 athletes to reach the distance of 150km will receive 01 "Medal Vin29"

 

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 13:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 4
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

20/07/2022 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

38 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở