VinITIS

VinITIS

03/07/2021 (00:00) - 31/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Vu Hung Vu Hung


-   Thời gian: Bắt đầu ghi nhận kết quả từ: 01/07/2021 (00:00) - Kết thúc ghi nhận kết quả: 31/07/2021 (23:59)

-   CBNV cài đặt app Strava, đăng nhập và tham gia vào CLB của P&L trên app. App ghi nhận thành tích cá nhân và CLB.

-   Hình thức thi đấu: Chạy bộ /Đi bộ (tốc độ trong khoảng từ 3phút/km đến 20 phút/km)

-   Địa điểm: Bất kỳ đâu (đảm bảo chấp hành phòng chống dịch Covid–19 theo quy định)

Lưu ý: VĐV đạt giải cá nhân cần hoàn thành tối thiểu 100km trong thời gian thi đua.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

17/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

15 Km/Tuần

Phần thưởng khi hoàn thành

100 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở