VINCOM RETAIL - Chinh phục thế giới

VINCOM RETAIL - Chinh phục thế giới

01/10/2022 (00:00) - 30/06/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Vũ Mạnh Tùng - 3680388 Vũ Mạnh Tùng - 3680388


.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 94
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

30/06/2023 23:58 hoặc khi hết suất

Hạng mục

300 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2341 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở