VIN29 - VINSCHOOL - UNITED  RISING

VIN29 - VINSCHOOL - UNITED RISING

01/06/2022 (00:00) - 20/07/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Hoang Dieu Ha Hoang Dieu Ha


Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 13:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 29
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

14/07/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

606 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở