VIETTEL THANH HÓA - THỬ THÁCH THÁNG 8

VIETTEL THANH HÓA - THỬ THÁCH THÁNG 8

01/08/2020 (00:00) - 31/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Nhân Trần Nhân


GIẢI CHẠY DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN CỦA VIETTEL THANH HÓA 

 Thử thách tháng 08 (từ 01/08-31/08/2020) dành cho CBCNV của Viettel Thanh hóa như sau:

1. Cự ly đăng ký:

+ Nam chạy tối thiểu 200KM

+ Nữ chạy tối thiểu 100KM

+ CBCNV mới tham gia lần đầu 50KM

2. Cơ cấu giải thưởng (chi tiết sẽ thông báo qua cổng thông tin nội bộ)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

strava

Thời hạn đăng ký

30/08/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

12 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở