Viettel Thanh hóa - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19

Viettel Thanh hóa - Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19

01/04/2020 (00:00) - 30/04/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Nhân Trần Nhân


GIẢI CHẠY DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN CỦA VIETTEL THANH HÓA

 Thử thách tháng 04 (từ 01/04-30/04) dành cho CBCNV của Viettel Thanh hóa như sau:

1. Cự ly đăng ký:
+ Nam chạy tối thiểu 200KM

+ Nữ chạy tối thiểu 100KM

2. Cơ cấu giải thưởng (chi tiết sẽ thông báo qua cổng thông tin nội bộ)
Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

29/04/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

60 người đã tham gia

charts5