Mở
Viettel run now 4

Thời hạn đăng ký:

Viettel run now 4

17/07/2020 (00:00) - 31/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tung Hoang Tung Hoang


Trở lại nào!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 2
tổng số teams: 2
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

30/08/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

23 người đã tham gia

charts5