Viettel run now 4

Viettel run now 4

17/07/2020 (00:00) - 31/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Tung Hoang Tung Hoang


Trở lại nào!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 2
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

30/08/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
50 KM
100 KM
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

28 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở