viettel run now 2nd

viettel run now 2nd

02/12/2019 (00:00) - 31/12/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Tung Hoang Tung Hoang


3 đội trưởng tuyển quân thoải mái đến 30/12/2019 nhé.

Thành tích tính trên tổng số km đạt được (không tính bình quân)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 3
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

Strava

Thời hạn đăng ký

30/12/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

42KM
50 KM
70KM
100 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

31 người đã tham gia

charts5