Viettel Post Thanh Hóa quyết tâm đồng lòng vượt qua mọi thử thách

Viettel Post Thanh Hóa quyết tâm đồng lòng vượt qua mọi thử thách

20/06/2021 (00:00) - 20/07/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Thuy Hoa Thuy Hoa


 1. Đối tượng tham gia
 • Toàn thể cán bộ CNV chi nhánh.

  2. Cách thức tham gia

  Người tham gia đăng ký chạy (miễn phí) và được ghi lại thành tích của mình hàng ngày thông qua   đồng hồ hoặc điện thoại trên ứng dụng Strava, sau đó được đồng bộ, thống kê trực tuyến sang           website của 84race.

    3. Ghi nhận kết quả

 • Tất cả các hoạt động chạy hoặc đi bộ với tốc độ trong khoảng từ 4-15 phút và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.
 • Ban Tổ chức chỉ ghi nhận những kết quả được cập nhật thành công từ Strava lên trang 84RACE.
 • Mỗi tài khoản chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

19/07/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
40 KM
50 KM
64KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở