Viettel Hà Tĩnh - TV360, FTTH đồng hành cùng EURO 2024

Hạn đăng ký thi đấu:

Viettel Hà Tĩnh - TV360, FTTH đồng hành cùng EURO 2024

04/07/2024 (00:00) - 31/07/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Duy Anh Duy Anh


Challenge rèn luyện sức khỏe nội bộ cho CBCNV Viettel Hà Tĩnh

Mục tiêu:

- Phát triển phong trào thể dục thể thao đến với 100% CBCNV, cùng nhau rèn luyện, tái tạo sức lao động

- Cùng Tv360, FTTH Viettel chạy đồng hành cùng UEFA EURO 2024

Quy định:

- Mỗi ngày: tối thiếu 01km

- Tham gia hoạt động tập thể (ngày thứ 5 hàng tuần) tối thiểu 05km

- Tốc độ: từ 04'00'' -> 12'00''

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 13:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

25/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ (60KM)
Nam 80km

Phần thưởng khi hoàn thành

8 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở