VIỆT ORDER TEAM

VIỆT ORDER TEAM

14/11/2020 (00:00) - 25/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Hoàng Việt Trần Hoàng Việt


- Pace: thấp hơn 12:00

- Giải thưởng: Số km chênh lệch với người về nhì * 30k

Kết thúc Challenge khi có người finish tổng 100km trong thời hạn thử thách


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

30/11/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở