VỀ ĐÍCH CÙNG BVLR 2023

Hạn đăng ký thi đấu:

VỀ ĐÍCH CÙNG BVLR 2023

13/11/2023 (00:00) - 17/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: He Thanh La He Thanh La


- Thử thách áp dụng cho cả hình thức đi bộ và chạy bộ, hoạt động hợp lệ khi: quãng đường tối thiểu là 1km, tối đa là 43km cho 1 lần chạy/đi bộ và được đồng bộ trong vòng 24h kể từ khi kết thúc hoạt động. 

- Chỉ xét thưởng đối với team đã hoàn thành chỉ tiêu tổng km tối thiểu là 1.000km. 

- Các team không được thay đổi cự ly của từng thành viên sau khi sự kiện đã bắt đầu. 

- Một ngày được đi/chạy nhiều lần, không giới hạn thời gian đi/chạy trong ngày, kết quả sẽ được cộng dồn trong thời gian diễn ra thử thách. 

- Pace trung bình và pace mỗi km trong cuộc chạy hợp lệ từ 4:00 đến 15:00 phút

- Hoạt động chỉ được tính kể từ khi thành viên đăng ký tham gia thử thách. 

- Hoạt động trên Strava cần để ở chế độ công khai (Public), hoạt động phải được đo bằng thiết bị GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava.

- Riêng đối với thử thách cá nhân hoạt động đều:

+ Xét tính trên số ngày có hoạt động đi bộ/chạy bộ của các thành viên tham gia

+ Một ngày được tính có hoạt động là ngày có hoạt động tối thiểu 2km/hoạt động đi bộ, chạy bộ

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Quãng đường tối đa: 43 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 4
Số đội: 4
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

16/12/2023 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
75 km
125 km ()
175 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

55 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở