VCBL Move Forward 2021

VCBL Move Forward 2021

15/04/2021 (00:00) - 14/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Lưu Mạnh Hùng Lưu Mạnh Hùng


Mỗi thành viên tham dự phải hoàn thành quãng đường (số km) hợp lệ với tốc độ (pace) hợp lệ của hoạt động đi bộ và/hoặc chạy bộ theo một trong 2 mức sau:

- Mức 1 (phù hợp cho thành viên đã từng tập chạy/đi bộ):  tối thiểu 90km/1 tháng (tương đương bình quân 03 km/ngày);

- Mức 2 (phù hợp cho thành viên chưa hoặc ít tham gia tập chạy/đi bộ):  tối thiểu 60km/1 tháng (tương đương bình quân 02 km/ngày).

Mỗi đội thi phải có 50% thành viên tham gia Mức 1 và 50% tham gia Mức 2.

Trong đó:

-   Quãng đường hợp lệ là quãng đường được ghi nhận (record) bằng GPS của điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh thông qua ứng dụng Strava.

-   Tốc độ hợp lệ là tốc độ được ghi nhận bởi ứng dụng Strava, nằm trong khoảng từ 2km/h (Pace 30) đến 12km/h (Pace 5).

-   Hoạt động đi bộ và/hoặc chạy bộ trên máy vẫn được tính ghi nhận. Tuy nhiên lưu ý với hoạt động này, vận động viên phải trang bị đồng hồ thông minh kết nối được phần mềm Strava.  

-   Các hoạt động không hợp lệ: Hoạt động đi xe đạp, xe máy, ô tô… hoặc hoạt động hỗn hợp đi bộ và/hoặc chạy bộ kết hợp với đi xe đạp, xe máy, ô tô, kết hợp với các môn thể thao khác,…

-   Trường hợp hoạt động không hợp lệ được quy định ở trên, thành viên tham gia phải có trách nhiệm xóa hoạt động đó tại phần mềm Strava hoặc 84Race. Trường hợp Ban tổ chức phát hiện hoạt động không hợp lệ sẽ nhắc nhở lần 1 và yêu cầu thành viên xóa ngay hoạt động không hợp lệ đó.

-   Trường hợp Ban Tổ chức phát hiện thành viên có hành vi gian lận lần 2, thì toàn bộ thành tích của thành viên đó trong tháng sẽ không được ghi nhận.

-       Trường hợp Ban Tổ chức phát hiện thành viên có hành vi gian lận từ lần 3 trở đi, thành viên đó sẽ bị xóa khỏi danh sách tham gia phong trào, bị nêu tên tại buổi tổng kết chương trình và trừ điểm khi bình xét thi đua của năm.

   Vào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng, các thành viên thường trực Ban Tổ chức sẽ họp để tổng hợp kết quả hàng tháng, căn cứ số liệu trích xuất từ phần mềm Strava và 84Race, Ban Tổ chức xem xét, trao giải tập thể và cá nhân trên cơ sở xếp từ cao xuống thấp theo thứ tự các tiêu chí:

-     Số km vượt mức tối thiểu đã đăng ký nhiều nhất (đối với cá nhân) và số km bình quân (đối với tập thể);

-     Tốc độ trung bình (Avg Pace) thấp nhất.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 8
Tổng số team: 8
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

14/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

180 km
270 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

103 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở