VCB Hoàng Mai Running Challenge 01 2023

VCB Hoàng Mai Running Challenge 01 2023

01/01/2023 (00:00) - 31/01/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Vũ Thanh Tùng Vũ Thanh Tùng


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
ĐẠP XE
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 15 đến 40 (km/h)
BƠI
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 04:00 (phút/100m)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 20 đến 45 (km/h)
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 04:00 (phút/100m)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

10/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Beginner
50 KM
80 km
100 KM
150 km

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở