VCB ĐÔNG ANH - THỬ THÁCH THÁNG 10

Hạn đăng ký thi đấu:

VCB ĐÔNG ANH - THỬ THÁCH THÁNG 10

01/10/2023 (00:00) - 31/10/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Tiến Dũng


Nội quy và Quy định tại Fanpage của Chi nhánh nhé.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 10
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

15/10/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở