VCB DHM 2024

VCB DHM 2024

01/04/2024 (00:00) - 30/04/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Quốc Hùng Quốc Hùng


Không đăng ký mà không có lý do chính đáng: nộp phạt 100k.

- Không đạt số km đã đăng ký mà không có lý do chính đáng: nộp phạt 200k.

- Vượt trên 50% số km hạng mục đã đăng ký: phạt 50k (trừ hạng mục cao nhất).

- Phát hiện chạy gian lận, không trung thực: 200k

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

20/04/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

120 km ()
150 km ()
200 km ()
250 km ()
300 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

12 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở