Mở
TVN-Pre Lab Challenge

TVN-Pre Lab Challenge

05/01/2020 (00:00) - 31/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyen Ngoc Son Nguyen Ngoc Son


Bạn muốn những thứ bạn chưa có thì hãy làm những việc bạn chưa làm.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.5 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

20/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
40 KM
50 KM
70KM
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

27 người đã tham gia

charts5