Mở
Turtle Runners - Thử thách tháng 8

Turtle Runners - Thử thách tháng 8

01/08/2020 (00:00) - 31/08/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Bo Arsenal Bo Arsenal


Thử thách dành riêng cho nhóm Turtle Runners Tháng 8


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 10:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Địa chỉ

Strava

Thời hạn đăng ký

05/08/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 KM
120 KM ()
160 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia