Turtle Runners - 2021 - Biến điều không thể thành có thể

Thời hạn đăng ký:

Turtle Runners - 2021 - Biến điều không thể thành có thể

01/01/2021 (00:00) - 31/12/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Bo Arsenal Bo Arsenal


Giải nội bộ nhóm Turtle Runners Năm 2021.

Turtle Runners - 2021 - Biến điều không thể thành có thể.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

30/12/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

825 km
1650 km ()
2021 km ()
2260 km ()
3260 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

31 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở