TUANVIET - Runner Challenge Tháng 6

Thời hạn đăng ký:

TUANVIET - Runner Challenge Tháng 6

01/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn


Nội dung: TUANVIET Runner - Challenge tháng 6-7-8

Nhắm tăng cường sức khỏe cho các thành viên gia đình TUANVIET

I. Đối tượng

Tất cả mọi người

II. Hình thức

Chạy trực tuyến cho phép các VĐV đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Strava và 84Race


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:30 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

29/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở