TTVT5 Chào mừng ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5

TTVT5 Chào mừng ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5

02/03/2021 (00:00) - 28/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Thanh Bình Phạm Thanh Bình


Cùng chạy bộ 200km để chào mừng ngày lễ giải phóng miền nam và quốc tế lao động 30/04 , 01/05


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 11:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

30/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

16 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở