TTKV2 Runners Open 2022

Hạn đăng ký:

TTKV2 Runners Open 2022

10/01/2022 (00:00) - 31/12/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đoàn Tuấn Kiệt Đoàn Tuấn Kiệt


Tiêu chí tính thành tích:

 • Đơn vị tính: km
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện
 • Tốc độ di chuyển trung bình: từ 4:00 đến 14:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 1.0 (km)
 • Quãng đường tối đa: 100.00 (km)
 • Được thực hiện ngoài trời, dùng GPS.

Tiêu chí:

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
 • Avg HR thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 14:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký

20/11/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

12.5 km
15 Km/Tuần

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở