TTKV2 Runners - Tuần 4

TTKV2 Runners - Tuần 4

30/05/2021 (00:00) - 05/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Huy Van Huy Van


Mục đích:
- Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe CBCNV.
- Tìm ra những cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi để biểu dương, khen thưởng.
- Góp phần giúp cá nhân có sức khỏe tốt, nâng cao thể chất để làm việc hiệu quả hơn, vừa tạo đoàn kết cho đơn vị.
Nội dung:
- Nội dung thi: Thi chạy, chấm điểm và trao giải độc lập.
- Hoạt động hợp lệ: là hoạt động thoả mãn các điều kiện:
+ Các loại hoạt động chạy bộ (run) và đi bộ (walk) ngoài trời
+ VĐV cần hoàn thành tối thiểu quãng đường từ 1km/lần cho mỗi hoạt động và không giới hạn tối đa.
  + Tốc độ trung bình (“là thời gian trung bình hoàn thành 1 km tính bằng phút”) hay còn gọi là Pace. Pace trung bình hợp lệ của một hoạt động nằm trong khoảng 4≤X≤14 (X là số Pace).
  + Quãng đường của một hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava
  + Mỗi người chơi chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất trong quá trình diễn ra chương trình.
- Cách thức ghi nhận thành tích: thành tích của VĐV là quãng đường (km) được cập nhật từ hoạt động công khai (public) trên tài khoản Strava của VĐV. Thành tích cuối cùng của VĐV là tổng quãng đường từ tất cả các hoạt động của VĐV trong thời gian quy định (01 tuần).


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 14:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

02/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

17.5km/tuần(nữ) km
21km/tuần(nam) km

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở