TT CNTT - VNPT Quảng Trị - Chạy bộ vì sức khỏe tháng 6

Thời hạn đăng ký:

TT CNTT - VNPT Quảng Trị - Chạy bộ vì sức khỏe tháng 6

02/06/2021 (00:00) - 30/06/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Hồ Sỹ Tú Hồ Sỹ Tú


1. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh phòng trào thể dục thể thao, hình thành thói quen rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho CBCNV trung tâm CNTT - VNPT Quảng Trị.

2. Thể lệ: 

- VĐV chủ động thời gian, địa điểm thực hiện bài chạy bộ, kết quả sẽ được tính thông qua ứng dụng Strava (kết nối với ứng dụng 84 Race).

- Thời gian: Từ 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

- Thành phần: Toàn thể CBCNV Trung tâm.

3. Tiêu chí bài chạy hợp lệ:

- Thời gian bắt đầu, kết thúc bài chạy và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống phải trong thời gian diễn ra chương trình.

- Avg pace (phút/km) tối thiểu là 04:00 (phút/km), không giới hạn Avg pace tối đa.

- Chỉ tính kết quả đối với các bài tập ngoài trời dùng GPS.

4. Thứ tự các tiêu chí xếp hạng:

- Tổng số km thực hiện nhiều nhất.

- Avg pace thấp nhất.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

29/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

20 km
30 KM
40 KM
50 KM
60 km

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở