Trần Hữu - Thử thách cá nhân tháng 6-2023

Hạn đăng ký và thi đấu:

Trần Hữu - Thử thách cá nhân tháng 6-2023

01/06/2023 (00:00) - 30/06/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trần Hữu Trần Hữu


Tạo thử thách miễn phí cho một số người bạn tham gia chạy bộ.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 12:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký và thi đấu

20/06/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
64KM
80KM

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở